Lĩnh vực hoạt động

Gà Ta Lò Thịt Thương Phẩm

Lai Tạo – Cung Cấp Con Giống Gà Ta Lò

Cung cấp gà thịt sẵn.

Cung cấp trứng gà con so – trứng trắng

Xây Dựng hệ thống chuồng trại hiện đại