Lịch sử hình thành và phát triển

Cơ sở cung cấp con giống gà ta lò thế anh

Năm 2010: Thành lập hộ chăn nuôi

Cơ sở cung cấp con giống gà ta lò Thế Anh bắt đầu gia nhập hộ chăn nuôi kinh tế mới.
 Với quy mô nhỏ chăn nuôi nhỏ lẻ cung cấp gà thịt thương phẩm.

Năm 2017: Phát triển mô hình chăn nuôi

Phát chiển mở rộng quy mô chăn nuôi mở rộng thị trường, đạt được nhiều thành tựu trong chăn nuôi.
 

Năm 2018:  chuyển đổi mô hình chăn nuôi khép kín – chăn gà đẻ

Cho tới năm 2018 do nhu cầu của thị trường gà giống lên cao, nguồn con giống chât lượng còn thiếu hụt.
Ban giám đốc cơ sở cung cấp con giống gà ta lò Thế Anh nhìn nhận được cơ hội phát chiển mới cho nên đưa ra quyế định mang tính đột phá đó là ” Chuyển đổi từ chăn gà thịt thương phâm sang chăn gà đẻ cung cấp con giống gà ta lò”.

Năm 2019: phát triển quy mô

Cơ sở cung cấp con giống gà ta lò Thế Anh đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực con giống gà ta lò tại khu vực Thái Nguyên.

Năm 2020: Trở thành 10 nhà cung cấp con giống gà ta lò uy tín trong khu vực Phú bình – thái nguyên

Chúng tôi vô cùng tự hào và cũng cảm ơn những đối tác đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi trong những năm qua.